Sprekersoverzicht

Bestuurskunde

Deze kunde betreft de maatschappijwetenschap die zich bezighoudt met de inrichting en werking van openbaar bestuur en hoe daarin verbetering kan worden gebracht. Vooral de verbeteringen en innovaties door deze wetenschap spreker tot de verbeelding. Bestuurskundige met een diverse achtergrond en aanvliegroute maken u wegwijs bij dit onderwerp.

Beschikbare Trainingen: