Sprekersoverzicht

Business Development

Business Development (BD) vervult een belangrijke rol in het ‘van binnen naar buiten’ benutten van kennis en nieuwe proposities, die nauw samenhangen met de marktpositie van de eigen organisatie alsook met de door de markt gepercipieerde positionering van de oplossing van het eigen bedrijf. BD is de schakel tussen kennis binnen en vraag buiten; tussen de latente behoefte in de markt en het creatief potentieel in de organisatie. BD kan zich ontwikkelen tot de drijvende kracht achter dit continue proces van interactie, uitdaging en verbetering. BD is niet de enige sleutel tot innovatie en kan er geen exclusieve claim op leggen, maar een echt integraal innovatieve organisatie of branche kan niet zonder Business Development activiteit bestaan. 

 

Beschikbare Trainingen: