Sprekersoverzicht

Corporaties

Per definitie betreft dit een vereniging waarin mensen samenwerken die hetzelfde belang hebben. De grote corporaties hebben de afgelopen decennia het nodige stof doen opwaaien. Vooral over de laatstgenoemde corporaties is de benodigde kennis in huis.

Beschikbare Trainingen: