Sprekersoverzicht

Inspraak & Samenspraak

Inspraak is een recht dat in bepaalde wettelijk voorgeschreven situaties aan belanghebbenden wordt verleend met betrekking tot een plan dat gereed is voor bestuurlijke besluitvorming. Het plan kan dan mogelijk nog worden aangepast voordat een definitieve beslissing is genomen. Bij samenspraak gaat het niet zozeer om een recht maar om een werkwijze van het bestuur. Bij samenspraak, ook wel getypeerd als ‘interactieve beleidsvorming’ nodigt het bestuur belanghebbenden vooraf uit om mee te denken en te praten over een bepaald onderwerp. Daarmee wordt het mogelijk de medeverantwoordelijkheid van burgers en eventueel maatschappelijke organisaties bij het reilen en van hun omgeving (van stad tot land) te verhogen.

Beschikbare Trainingen: