Trainingsaanbod

Corporate Governance

In Nederland is onder dit onderwerp veel bekend via de "Code Tabaksblad'. Corporate governance is de Engelse term voor bestuur (governance) van een onderneming. Binnen de bedrijfskunde wordt het begrip toegepast voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel. 

Beschikbare Trainingen: