Trainingsaanbod

Discriminatie

Discriminatie betekent letterlijk 'het maken van onderscheid'. De huidige betekenis van het woord discriminatie is inmaatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: 'het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen'. Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.

 

Beschikbare Trainingen: