Sprekersoverzicht

Public Relations

Public Relations (PR), oftewel 'publieke relaties', staat voor het bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een algemeen of specifieke doelgroep te informeren of te beïnvloeden met middelen zoals advertenties, promoties en speciale gebeurtenissen. Dit alles heeft als doel een goed imago te bestendigen. PR werkt vooral op basis van imago-onderzoek. De voornaamste gereedschappen van pr zijn beïnvloeding van opinieleiders uit de doelgroep, of direct contact met de doelgroep via eigen media of media van anderen.