Sprekersoverzicht

Christen Democratie

De Christendemocratie is een politieke stroming welke zich op de Bijbel en de christelijke traditie baseert. Samen met de liberaal-democratie en de sociaaldemocratie behoort de christendemocratie Net als in Nederland ook in veel Europese landen tot een van de voornaamste politieke richtingen. Aanvankelijk was de christendemocratie een strekking binnen het conservatisme (katholicisme), maar op het einde van de 19de eeuw positioneerden zij zich als een linkse vleugel van de katholieke partijen en verschoven die in het politiek spectrum naar links, en werden zo centrum.