Sprekersoverzicht

Climate Change

Klimaatverandering is 'hot'. Hiermee wordt de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode bedoeld: veranderingen in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van dewaterkringloop en daarmee van de bewolking en de hoeveelheid neerslag op Aarde. Klimaatverandering is niet uniek aangezien het klimaat, net als het weer, continu verandert. Dit onderwerp is zwaar bevochten in de afgelopen decennia omdat veel over de oorzaak- en gevolg relaties wordt getwist.