Sprekersoverzicht

Democratie

Democratie is de bakermat van ons bestaan. In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk waarbij iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (EVRM) en niemand méér recht dan een ander heeft om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het implementeren van deze theorie in de politieke praktijk kent veel uitdagingen waarbij thema's als vrijheid, gelijkheid en de rechtsstaat aan bod komen. Ga met onze sprekers in gesprek (of debat zo u wenst) over de vraag of West-Europa als toonbeeld van liberale democratieën geldt en hoe succesvol de huidige democratieën (kunnen) zijn.

 

Geert Tomlow (MCM)

Trainer
Dagvoorzitter
Spreker
Communicatie | Democratie | Mens in Conflict