Sprekersoverzicht

Ethiek

Het onderwerp Ethiek is geen monopolie van de filosofie. Dagelijks is ethiek onderwerp van discussie in de (inter)nationale politiek, geneeskunde, geschiedenis, biologie en sociologie bijvoorbeeld. Wat is onze menselijke norm bij het zo juist als mogelijk uitvoeren van onze handelingen? Vanaf Plato en via Hobbes bijvoorbeeld is veel besproken en gedelibereerd. Onze gastsprekers en trainers verkennen met u enkele thema's en lichten de laatste publicaties uit en duiden de huidige politieke stromingen en de herkenbaarheid van ethiek in standpunten en meningen.