Sprekersoverzicht

Europa

Europa en de EU zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is Europa de springplank voor de daaraan binnen EU verband betrokken naties of vormt deze samenwerking juist vooral negatieve effecten? Onze gastsprekers kunnen u alles over het ontstaan van het huidige Europa en de EU vertellen.