Sprekersoverzicht

Internet

Dit onderwerp is zo wijd als de wereld en het wereld wijde web. Met het internet is iedereen bereikbaar en kan data worden ontsloten en aangeboden in de cloud.  Internet is in de strikte zin een netwerk van computernetwerken ook wel intranet of extranet genoemd. Waar een computernetwerk beschikbaar is binnen een organisatie of gebouw, wordt deze beperking opgeheven door het inter-net.

Steven Sleegers (dhr.)

Spreker
Trainer
Workshops
Internet | Marketing | Strategie & Tactiek