Sprekersoverzicht

Lokale Overheid

Een lokale overheid betreft een andere dan een centrale overheid, daaronder vallen de Staten, provincies, en gemeenten. De afgelopen periode wordt de lokale overheid gekenmerkt en getekend door de grote decentralisaties waarmee meer werk en verantwoordelijkheid van hogerhand naar de gemeenten is toegevloeid? Er zijn legio voorbeelden waarbij deze processen goed zijn en beter hadden kunnen lopen.