Spreker - Paul Tang (dr.)

Paul Tang (dr.) - Spreker

Functie(s):
  Adviseur
Tarivering:
  Onderwerp(en): Inzetbaar als:
  • Spreker
  • Dagvoorzitter
  • Debatteren

   

   
  Deel deze pagina

  Over Paul:

  Dr. Paul Tang (1967), is een scherp financieel econoom en oud politicus (PvdA). Hij verkreeg vooral bekendheid als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid.  Hij was tot 2010 financieel-economische woordvoerder en woordvoerder belastingen, inkomensbeleid, financiële markten, rijksuitgaven en luchtvaartterreinen. En deze terreinen liggen hem nog altijd nauw aan het hart.

  In 2000 promoveerde dr. Tang in de economie en hij is dan ook vele jaren actief in deze sector. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker aan de UvA, en werd vervolgens werkzaam als rekenmeester bij het CPB, de WRR en uiteindelijk als plaatsvervangend directeur bij de directie Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken.

  Paul Tang is een...

  econoom in hart en nieren, maar is vooral gefocust op het publieke belang, niet op het snelle geld. Daarom verruilde hij in 2007  de ambtenarij voor de politiek.  Als Tweede Kamerlid voor de PvdA was dhr. Tang 4 jaar actief  totdat hij in 2010 afscheid nam van de politiek. Als politicus was dhr. Tang niet bang om ook kritiek te uiten op de gang van zaken en het tekort van de Nederlandse Politiek.
  Zijn scherpe blik blijkt vooral uit de diversiteit van de studies die hij heeft gepubliceerd; waaronder een studie over de toekomst van Europa, globalisering en outsourcing en vele andere onderwerpen. Op dit moment is dhr. Tang bezig met een groot onderzoek naar de Nederlandse Pensioenen.

  Dhr. Tang streeft ernaar om het grote en het kleine verhaal bij elkaar te brengen. Grote kwesties presenteert hij zodanig dat het grijpbaar is voor uw publiek. Paul Tang is geschikt als dagvoorzitter bij financieel georiënteerde congressen en licht ook graag in een Key Note Speech zijn mening toe over de Nederlandse Pensioenen in het algemeen en de financieel economische situatie van Nederland in Europa toe.  

  Publicaties

  Een selectie van recente publicaties.

  Boeken
  Struisvogels en dwarskoppen, Den Haag, 2006 (met H. de Groot, redactie)
  Four Futures of Europe, Centraal Planbureau, Den Haag, 2003, (met R. de Mooij)
  Essays on economic growth and imperfect markets, Thela Thesis, Amsterdam, 2001
  Evaluatie van infrastructuurprojecten; Een leidraad voor kosten-batenanalyse, Centraal Planbureau, Den Haag, 2000 (met C. Eijgenraam, C. Koopmans en A. Verster)

  Krantenartikelen - 2010
  De Fed probeert de ban te doorbreken, Financieel Dagblad, november 2010
  Zet rood/blauw in tegen eurocrisis, NRC¸ juni 2010
  EU-actie tegen Athene overtuigt niet, Financieel Dagblad, februari 2010

  Nederlandstalige artikelen - 2010
  Lusteloos bezuinigen. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 42, 4, 2010
  Geen Europa zonder crisis, Economisch-Statische Berichten, 95, 4593, 564-565, 2010 
  De schuld van rechts en het tekort van links, Socialisme & Democratie, 67, 4, 2010
  Topinkomens over de top, Economisch-Statische Berichten, 95, 4580, 138-140, 2010

  Niet-Nederlandstalige artikelen
  Ewijk, C. van, and P.J.G. Tang (2007), Unions, progressive taxes, and education subsidies, European Journal of Political Economy, vol. 23, 4, 1119-1139
  Lejour, A.M., V. Solanic and P.J.G. Tang (2006), EU Accession and income growth: an empirical approach, Transition Studies Review, 16, 1, 127-144

   

  Onderzoeksraporten
  Ederveen, J., A. van der Horst, and P.J.G. Tang (2005), Is the European economy a patient, and the Union its doctor?, CPB Document 80
  Canton, E. , C. van Ewijk and P.J.G. Tang (2004), Population ageing and international capital flows, CPB Document 43

  Lees meer

  Soortgelijke Sprekers

  Trainingen

   Opinies