Spreker - Jack Biskop (drs.)

Jack Biskop (drs.) - Spreker

“Een echte onderwijsspecialist”

Functie(s):
  Adviseur, Bestuurder
Tarivering:
  Onderwerp(en): Inzetbaar als:
  • Dagvoorzitter
  • Inspirator

     

   
  Deel deze pagina

  Over Jack:

  Jack Biskop (1956) is een echte onderwijsspecialist, die zowel inhoudelijk als organisatorisch veel ervaring heeft opgedaan in het onderwijs, maar ook als ondernemer.

  Na in Tilburg te zijn opgeleid als onderwijspsycholoog heeft Jack in verschillende functies een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de organisatorische en inhoudelijke aspecten van het onderwijs. Daarnaast is hij als psycholoog ook jarenlang betrokken geweest bij het speciaal onderwijs, waar hij voornamelijk betrokken was bij de talentontwikkeling van jonge kinderen.

  Zijn politieke interesse begon al tijdens zijn studie en kort daarna is hij van 1982 tot 1986 lid geweest van de gemeenteraad. Het starten van een gezin en een bedrijf kostte zoveel tijd, dat het politieke werk...

  korte tijd bleef liggen. Maar enkele jaren later werd hij lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor een periode van 12 jaar.

  In zijn onderneming richtte hij zich vooral op het verbeteren van prestaties van mensen en organisaties. In politiek gaat het eigenlijk om dezelfde dingen. De overheid schept de voorwaarden voor mensen om hun talenten te ontwikkelen. In zijn politieke werk heeft hij steeds geprobeerd mensen en organisaties bij elkaar te brengen naar een gezamenlijk doel. Als onderwijswoordvoerder is zijn aandachtspunt er steeds op gericht geweest om ervoor te zorgen dat mensen die iedere dag weer op scholen het beste ervan maken, zich gesteund weten door heldere beleidsmaatregelen. Speciale aandacht ging uit naar leerlingen met ernstige leerproblemen (o.a. dyslexie) of gedragsproblemen. Zo heeft Jack het initiatief genomen om de minister een plan van aanpak tegen spijbelen aan te bieden met innovatieve acties (o.a. Spijbel-Alert). Het is zijn overtuiging dat studenten en leerlingen iedere dag weer hun best doen om hun talent te ontwikkelen. Docenten en managers doen op hun manier hun best om hen daarin te ondersteunen. Zijn kennis en ervaring zet Jack graag in om te komen tot “gewoon goed onderwijs" voor alle betrokkenen in het onderwijs.

  Daarnaast is Jack een enthousiast pleitbezorger voor internationale samenwerking. Zijn hele leven heeft hij aan de Nederlandse grens met Belgie gewoond. Wat een grens betekent in het leven van mensen, ook anno nu, heeft hij aan den lijve meegemaakt. Met de komst van de Benelux en de Europese Unie is in veel opzichten de grens verdwenen. Toch zijn er nog veel terreinen waarop de grens wel degelijk een rol speelt. Of het gaat om de bevoegdheden van politie, brandweer of gezondheidsdiensten, verschillen in wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol. Als voorzitter van het Benelux parlement was Jack niet alleen in de positie om parlementsleden van de drie Beneluxlanden met elkaar in contact te brengen en discussies over specifieke themas te organiseren, maar de Benelux was ook een voorbeeld voor andere samenwerkende landen, zoals de Baltische Assemblee en de Noordse Raad.

  Jack steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij discussieert actief op de sociale media over onderwijs, internationale samenwerking of andere actuele themas en Jack wordt regelmatig gevraagd voor een column.

  Lees meer

  Soortgelijke Sprekers

  Trainingen

   Opinies