Spreker - Joost de Haan (drs.)

Joost de Haan (drs.) - Spreker

Functie(s):
  Adviseur
Tarivering:
  Onderwerp(en): Inzetbaar als:
  • Debatteren
  • Spreker

   
  Deel deze pagina

  Over Joost:

  Joost de Haan (1968) heeft gedurende zijn vooral publieke loopbaan veel ervaring opgedaan met uiteenlopende ontwikkelingstrajecten. Hij adviseert politiek, overheden en bedrijfsleven en is werkzaam binnen de overheid, het strategische adviesvak en binnen het domein van kennis en innovatie.

  Sinds 2008 werkt Joost als innovatiemanager   van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de realisatie een kennisorganisatie (inclusief kennis- en innovatieagenda, innovatiefonds en leeromgeving).  Met als doel om slimme oplossingen te zoeken voor de opgave waar het waterschap voor staat. Een belangrijk element hiervan is de ontwikkeling van een betere koppeling tussen de eigen kennisvraag en het kennisaanbod van kennis- en onderwijsinstituten en...

  bedrijfsleven. 
  Speciaal aandachtsveld is het verminderen van innovatiebelemmeringen in de Deltatechnologie. Hiertoe werkt Joost aan de realisatie van de experimenteerruimte voor de ontwikkeling van nieuwe waterproducten.  In dit kader is hij ook lid van de werkgroep ‘Innovatieversnelling’  vanuit het Netwerk Deltatechnologie en de Spiegelgroep Deltaprogramma. 
  Ook is Joost direct betrokken bij de totstandkoming van de economische topsector water. Een van de speerpunten van het kabinet Rutte.

  Sinds 2001 was hij als strategisch beleidsadviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland betrokken bij uiteenlopende adviesopdrachten.  Als programmamanager was hij in dit kader verantwoordelijk voor de vormgeving van een 30 jaar lang durende publiekprivate samenwerkingsrelatie (PPS). Ook richtte hij zich op het verder ontwikkelen van innovatieve concepten bij de overheid.

  Na zijn studie bestuurskunde heeft Joost er bewust voor gekozen om bij in het publieke domein aan de slag te gaan. Gestart als project manager op het gebied van Europese politiële, justitiële en strafrechtelijke samenwerking in Brussel heeft hij daarna verschillende management- en adviesfuncties vervuld in het openbaar bestuur en de politiek. Zo heeft hij enkele jaren gewerkt bij een grote politieke partij in Den Haag om hier vorm te geven aan de interactieve ontwikkeling van politiek belangrijke vraagstukken zoals ICT, zorgstelsel, sociale cohesie, miljoenennota en liberalisering en verzelfstandiging. Joost de Haan is gehuwd, heeft twee dochters en een zoon.

  Lees meer

  Soortgelijke Sprekers

  Trainingen

   Opinies