Sprekersoverzicht

PPS

Joost de Haan (drs.)

Debatteren
Spreker

Prijscategorie:
€ 1000 - 1499
Innovatie | Experimenteren & Exploreren | PPS
Carina Canoy (mr.)

Workshops
Spreker
Schrijver

Prijscategorie:
€ 2000 - 2499
PPS | DBFMO