Sprekersoverzicht

Wijkcoalities

Binnen wijken ontstaan coalities die door de tijd heen verschilllen in onderwerp, grootte en samenstelling. Door te sturen op samenwerking krijgt een wijk meer slagkracht en is het eenvoudiger te peilen en te informeren.

Maarten Sinnema (drs.)

Debatteren
Spreker
Schrijver

Prijscategorie:
€ 600 - 999
Bestuurskracht | Politiek | Wijkcoalities