Sprekersoverzicht

Vrijheid

Vrijheid is er in velerlei vormen en gradaties. Politieke vrijheid duidt bijvoorbeeld op de vrijheid van de dwang van anderen. Grondrechten en mensenrechten worden gezien als waarborg voor politieke vrijheid. Politieke vrijheden worden vaak opgenomen in de grondwet van een land. Voorbeelden van vaak genoemde politieke vrijheden zijn de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van de pers en de vrijheid van vereniging en vergadering. Dat deze vrijheden voor velen in de wereld niet vanzelfsprekend zijn is evident.

Het begrip vrijheid is vrij breed en wordt hier opgevat in termen van positieve vrijheid: de vrijheid om het eigen leven te bepalen. Deze politieke vrijheid gaat samen met zelfbestuur. Er is sprake van politieke vrijheid wanneer de geregeerden zelf kunnen bepalen aan welke wetten zij willen gehoorzamen. De mate waarin burgers middels democratie over hun eigen normen kunnen beslissen en waarbij de nadruk ligt op de participatierechten onder de grondrechten: het actieve en met name ook passieve kiesrecht en het petitierecht.