Nieuws

140116: Thomas van der Dunk: Elite lokt opstand van kiezers uit

Volgens Thomas van der Dunk lokt de elite zelf een opstand van kiezers uit en gaat ons welvarende Europa een diepere crisis in. Het optimisme in de jaren negentig maakt plaats voor de gedachte dat onze kinderen het slechter gaan krijgen en dat zien we ook terug in de cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau: tweederde van de burgers wil meer bestaanszekerheid, maar verwacht het tegendeel. Die verwachte neergang maakt het moeilijker in te schikken voor nieuwkomers.

Anders dan de 'flexibiliteit' propagerende beleidselites hechten veel gewone burgers aan de verzorgingsstaat; de nu vanuit Den Haag opgelegde participatiemaatschappij op basis van de fictie van het zelfredzame individu vormt voor hen, die sterk van die verzorgingsstaat afhankelijk zijn, een bedreiging.

Von der Dunk vat dit kort samen: 

"Het gaat straks slechter met u, en dat is goed voor u. Die boodschap wordt daarbij steeds technocratisch-financieel beargumenteerd, zonder oog voor welke andere dimensie ook. Zoals Gabriël van den Brink 28 november in Vonk constateerde: 'Het vermogen van politici om publiekelijk in te gaan op morele en sociale vragen, ontbreekt totaal."

Door de toegenomen individualisering en de bewust gepropageerde ieder-voor-zich-mentaliteit waarbij de collectieve voorzieningen worden vermarkt en een 'sanering' wordt doorgevoerd, raken de minder hoogopgeleide, minder verdienende en minder weerbare deel van de kiezers aan lager wal. Hetgeen zal leiden tot vergaande protesten. 

Voor het artikel uit de Volkskrant van 14 januari 2016 klikt u hier
Add this to your website