Opinies

Opinies

Gastsprekers.NL opinieert en initieert. Met opinies, nieuws op deze website, en via de online nieuwsbrief en de social en mobile media, masterclasses, workshops en bijeenkomsten wordt de doelgroep van Gastsprekers.NL bedient.

Deze opinies worden in hoofdzaak geschreven door onze gastsprekers, trainers en leden van onze redactie. Opinies kunnen actueel van aard zijn en direct bijdragen aan een specifiek onderwerp of meer in het algemeen, 'opiniërend' van aard zijn. Opinies zijn geschreven op persoonlijke titel en vormen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie of de initiatiefnemers van deze portal.


Auteur: Maand: Jaar: Sorteer op:

Riens Meijer (drs.)

Bestuurder, Veranderingseconoom, Adviseur

221214: Hoe kan in de 21ste eeuw “Vrede op Aarde” ontstaan?

Riens Meijer

 

Door een panische angst voor een heropleving van het fascisme na de Tweede Wereldoorlog is het in Nederland lange tijd moeilijk geweest kritiek te leveren op de negatieve aspecten van een multiculturele samenleving. Uit angst voor racisme en discriminatie en met verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog werd alle kritiek op het Nederlandse immigratie – en integratiebeleid tientallen jaren in de kiem gesmoord. De Fortuyn- revolutie van 2002 heeft het debat over dit onderwerp tijdelijk opengegooid.

Het is funest om burgers voortdurend wijs te maken dat kritiek op negatieve aspecten van de islam neerkomt op discriminatie van moslims. Bestrijding van fundamentalistische opvattingen is absoluut niet in strijd met de hier geldende vrijheid van godsdienst. Iedereen is vrij om te geloven wat hij/zij wil, maar die vrijheid betekent niet dat men het geloof mag afdwingen en opdringen aan anderen.

Lees meer: 221214: Hoe kan in de 21ste eeuw “Vrede op Aarde” ontstaan?

   

Dirk-Jan Keijser (drs.)

Voorzitter, Adviseur

     

090115: De Puinhopen van Rechts (6): Waarom lopen zoveel PVV’ers weg?

De PVV staat de laatste maanden weer hoog in de peilingen en ook doet de actualiteit een duit in het zakje: een overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen ligt dus in het verschiet. De PVV zou dan weleens de grootste partij kunnen worden. De grote vraag is daarbij: wie gaan de zetels van de PVV in de Provinciale Staten bezetten? En zal het goed gaan in die fracties? De PVV is vooral het laatste jaar behoorlijk uitgedund, omdat velen wegliepen na de uitspraken van Wilders over ‘minder, minder, minder’. Dat proces gaat langzaam gewoon verder: deze week stapte het Groningse PVV-Statenlid Mathijs Jansen op.

Lees meer: 090115: De Puinhopen van Rechts (6): Waarom lopen zoveel PVV’ers weg?

   

Riens Meijer (drs.)

Bestuurder, Veranderingseconoom, Adviseur

290914: Nederlanders, haal de overheid van de doodlopende weg af!

Nederlanders, haal de overheid van de doodlopende weg af!

Riens Meijer

Niemand had bij de overgang van het agrarische -- naar het industriële tijdperk een beeld hoezeer de industriële revolutie de groei van de markt, het aanzien van de wereld op het gebied van techniek, politiek, godsdienst, kunst, het sociale leven, wetgeving, huwelijk en persoonlijkheidsontwikkeling zou gaan veranderen. In een vergelijkbare niet vaak voorkomende situatie zitten we nu, ruim 165 jaar later, weer.

Lees meer: 290914: Nederlanders, haal de overheid van de doodlopende weg af!

   

280814: Moslimintegratie is problematisch. Waarom en waardoor?

Al enige tijd staan we oog in oog met islam geweld waardoor de islam centraal is komen te staan in vele discussies. Om die discussies te objectiveren moeten we daarbij de grote diversiteit binnen de moslimgemeenschap in acht nemen. Ook is het eerlijk om te erkennen dat het christendom ook zijn eigen gewelddadige episodes heeft gehad. De ISIS vechters doen ons gruwelen maar in de zeventiende eeuw waren de Geuzen bepaald ook geen “lieverdjes”.

 

Het Westen heeft met geen enkele andere godsdienst zo`n gespannen verhouding als de islam. De oosterse godsdiensten zijn gewoon te ver weg en hebben nimmer een machtspolitieke confrontatie met het Westen gezocht. De botsing tussen het christendom en de islam heeft alles te maken met de geografische nabijheid van het Midden-Oosten. De moslimwereld heeft altijd geleefd met de ambitie van een eigen staatsvorming.  Door alle aanvallen van buitenaf op de moslimwereld  heeft deze zich naar binnen gekeerd. Ze is overgevoelig, defensief, intolerant en steriel geworden.

 

Na de vele eeuwen waarin de islamitische wereld  qua machtspolitiek en cultureel een centrale positie had ingenomen, kwam de neergang hard aan. Die neergang heeft tot twee onderscheidende reacties geleid: het streven naar modernisering ( het Turkije van Atatürk) en de opkomst van het fundamentalisme. De uitkomst van deze twee reacties is een gespleten zelfbeeld. Er gaapt een onverdraaglijke kloof tussen wat wordt gezien als verheven beschaving en de achterstand op de westerse wereld, en in toenemende mate ook op de Aziatische landen. De nostalgie van veel moslims naar hun Gouden Eeuw betreft een zoektocht naar godsdienstige zuiverheid en originaliteit maar ook naar imperiale grootheid. Daarbij wordt de islam gezien als de opvolger en vooral als de vervolmaking van het joden – en christendom.

Lees meer: 280814: Moslimintegratie is problematisch. Waarom en waardoor?

   

Waarom Nederland moet investeren in defensie

Riens Meijer

De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 luidde het einde in van de communistische regimes in Oost- Europa. Binnen een jaar waren de meeste communistische regeringen afgetreden en was Duitsland herenigd. Op 1 juli 1991 volgde de ontbinding van het Warschaupact, de communistische tegenhanger van de NAVO. Toen op 25december 1991 ook de Sovjet- Unie uiteen viel was het conflict, dat veertig jaar de internationale veiligheidssituatie en het daarvan afgeleide defensiebeleid had bepaald, voorbij.

Het einde van de Koude Oorlog had voor de Nederlandse Krijgsmacht drie ingrijpende gevolgen. De meest fundamentele verandering was de sterk afgenomen militaire dreiging. Landsverdediging was niet langer noodzakelijk en daarmee viel het traditionele bestaansrecht van de krijgsmacht weg. Een meerderheid van het parlement vond het daarom verantwoord minder geld aan defensie te besteden. De tweede ontwikkeling was dat de Verenigde Staten door de constructieve opstelling van de Sovjet- Unie meer ruimte kreeg om de internationale rechtsorde te handhaven. De derde verandering was het opschorten van de dienstplicht.

Lees meer: Waarom Nederland moet investeren in defensie

   

050313: Politici blind voor problemen Twitter democratie

Twitter niet effectief voor politici aldus gastspreker Chris Aalberts

In Nederland is het steeds moeilijker voor politieke partijen om hun achterban tevreden te stellen. Niemand is meer zeker van een bepaald aantal zetels en daarom is het steeds meer een strijd om de zwevende kiezer te overtuigen. In een land waar de media een eigen agenda heeft is de vraag voor menig politici: Hoe haal ik die kiezer binnen?

De laatste paar jaar lijkt het antwoord op die vraag social media te zijn. Waarbij Twitter het meest is aangeslagen, want slechts 10 Kamerleden twitteren vandaag de dag nog niet.

Twitteren staat bij hen in het teken burgers te informeren, te bereiken en als een middel dat helpt om een dialoog aan te gaan. Het klinkt allemaal heel mooi. Jaar in jaar uit zijn er steeds meer mensen geweest die adviseren en rapporteren over social media en zeggen dat het allerlei oplossingen bied, maar is dat wel zo?

 

Chris Aalberts refereert aan een proefschrift van Tom Bakker genaamd: The myth of the active online audience? In dit proefschrift worden cijfers weergegeven die erop wijzen dat politieke betrokkenheid, onder social media gebruikers, laag ligt. Slechts 6 procent van de Nederlandse bevolking plaatst maandelijks een bericht met politieke content op sociaal media.

Politiekgeinteresseerde en hoogopgeleiden maken sneller gebruik van Twitter om hun stem te laten horen daar waar andere, minder politiek geinteresseerden, Twitter en andere sociaal media uiteindelijk voor andere doeleinde gebruiken.

Alle mensen die sociaal media promoten zouden eens naar het proefschrift moeten kijken van Bakker aldus Aalberts. Hopende dat zij dan ook beseffen dat er naar 94% van de bevolking niet geluisterd wordt via Twitter. Aalberts benoemd het als een les voor 140 Kamerleden.

Wilt u het artikel lezen? Dat kan! Wij verwijzen u graag door naar de column.

   

091112: UITLEGGEN!

Onlangs hoorde ik van een directeur, die met zijn managementteam sprak. Hij had een nieuw idee om een bepaald probleem op te lossen en legde dat uit. Hij besloot met te zeggen dat dit idee de ideale oplossing was. Een van de aanwezigen zei toen dat hij het niet eens was met de directeur. Deze keek verstoord op en zei: Wat heb je dan niet begrepen? Het is duidelijk dat de man zo overtuigd was van zijn onomstotelijk plan, dat hij aannam dat, indien je zei het er niet mee eens te zijn, dan had je het niet begrepen. Het kwam geen moment bij de directeur op dat hij het wel eens bij het verkeerde eind kon hebben.

 

Politici, die zeggen dat bezwaar tegen een voorstel of plan alleen maar komt omdat ze het onvoldoende aan het (domme) volk hebben uitgelegd vertonen hetzelfde gedrag. Dat het inderdaad wel eens een niet zo goed plan zou kunnen zijn? Komt niet bij ze op. Een variatie hierop laten de politici zien als ze zeggen dat ze onvoldoende hebben gecommuniceerd over hun voorgenomen plannen. Indien ze dat wel zouden hebben gedaan, zo bedoelen zij, dan zou het volk wel inzien dat ze geheel gelijk hadden met hun benadering. Tot nu toe was dit gedrag bij de VVD niet zo vaak te zien. Maar nu vertelt onze vriend Rutte dit verhaal alsmaar. Zou hij zich werkelijk niet kunnen voorstellen dat er wellicht iets mankeert aan zijn plannen? Dan mankeert er iets aan hemzelf. Of, indien hij wel inziet dat het niet zo slim was wat hij heeft gedaan, dan praat hij tegen beter weten in om zijn positie te handhaven. Beide gedragingen betekenen dat hij ons vertrouwen niet meer waard is. Jammer, maar het is niet anders.

Een trouwe en aangeslagen VVDer,

   

171012: De link tussen burgers en pvv-stemmers

De Tweede Kamer wil definitief een einde maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar die principieel een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen weigert. Met name progressieve kiezers vinden het goed dat aan dit fenomeen een einde komt. Want homo-emancipatie is heel belangrijk. De PVV presenteerde in juli haar nieuwe partijprogramma. De PVV maakt zich nog steeds zorgen over de islamisering van Nederland. Zo wil de PVV dat er geen moskeeën meer worden gebouwd, dat er een minarettenverbod komt en dat alle islamitische scholen worden gesloten. Minimaal een deel van de PVV-aanhang is het met deze punten eens. Vooral fanatieke PVV-aanhangers vinden dat de islamisering moet worden gestopt en dat dat door middel van wetgeving tot stand moet worden gebracht. Op het eerste gezicht lijkt de weigerambtenaar niets te maken te hebben met de strijd tegen islamisering. Maar bij nadere beschouwing, blijken deze twee voorbeelden alles met elkaar te maken hebben: een culturele voorkeur voor wetgeving boven dialoog. Er bestaan verschillende mogelijkheden om met weigerambtenaren en islamisering om te gaan, maar tegenstanders zien maar een weg: die van wetgeving.

Lees meer: 171012: De link tussen burgers en pvv-stemmers

   

Pagina 3 van 4