Opinies

Opinies

Gastsprekers.NL opinieert en initieert. Met opinies, nieuws op deze website, en via de online nieuwsbrief en de social en mobile media, masterclasses, workshops en bijeenkomsten wordt de doelgroep van Gastsprekers.NL bedient.

Deze opinies worden in hoofdzaak geschreven door onze gastsprekers, trainers en leden van onze redactie. Opinies kunnen actueel van aard zijn en direct bijdragen aan een specifiek onderwerp of meer in het algemeen, 'opiniërend' van aard zijn. Opinies zijn geschreven op persoonlijke titel en vormen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie of de initiatiefnemers van deze portal.


Auteur: Maand: Jaar: Sorteer op:

190614: Kabinet van PvdA en VVD spat uiteen op grond van verschil in ideologie

Sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog tot circa 1980 namen in de landen van West-Europa en Noord-Amerika de inkomensverschillen af. In sommige fasen betekende die ontwikkeling dat hogere inkomenslagen er gemiddeld meer op achteruitgingen dan lagere. Maar voor de periode als geheel hield de ontwikkeling in dat lagere-inkomensgroepen het meest van de algehele welvaartsgroei profiteerden. Ook de vermogensongelijkheid verminderde. In Nederland daalde het geschatte aandeel van de rijkste 1% van de bevolking in het totaal van alle privévermogens van meer dan de helft aan het begin van de 20ste  eeuw tot iets minder dan een kwart aan het eind van de jaren zeventig. In een ruimere zin vond voorts spreiding van vermogen plaats doordat collectieve fondsen voor pensioenen en levensverzekeringen sterk in omvang toenamen en steeds grotere delen van de bevolking daarop aanspraak gingen maken.Volgens de socioloog Prof. N.

Lees meer: 190614: Kabinet van PvdA en VVD spat uiteen op grond van verschil in ideologie

   

160614: Verlos de sport van zijn bestuurders - Bob van Den Bos

Verlos de sport van zijn bestuurders - Bob van Den Bos

FIFA en IOC moeten worden aangepast aan de eisen van de tijd. De bestuurders van deze sportkoepels moeten intensief op corruptie worden gecontroleerd. En hun zittingstermijnen moeten veel korter, vindt Bob van den Bos.

Bob van den Bos

Internationale sportbestuurders nemen de meest bizarre beslissingen. De voetbalbond FIFA besloot met grote meerderheid het mondiale eindtoernooi van 2022 midden in de zomer te houden in de woestijn van Qatar. Coaches en voetballers werden alleen al bij het idee witheet van onbegrip. De Sunday Times zegt bewijzen te hebben dat hier sprake was van omkoping.

Lees meer: 160614: Verlos de sport van zijn bestuurders - Bob van Den Bos

   

Pagina 4 van 4