Sprekersoverzicht

Trendwatching

Trendwatchen is kijken naar de wereld om ons heen met als doel het in kaart brengen van actuele veranderingen in de maatschappij. Trends kunnen onze levensstijlen, opinies, behoeftes en keuzepatronen ingrijpend beïnvloeden. Voor bedrijven en organisaties is trendwatching dan ook een belangrijk instrument om hun diverse doelgroepen en/of markten op een effectieve manier te kunnen aanspreken.