Sprekersoverzicht

Visionair

Een visionair is iemand die blijk geeft van een visie. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld  `visionair leiderschap` en `een visionair politicus`. Door visionairen te herkennen en te verkennen onstaat een beeld van de succesvolle elementen die nodig zijn om een visie stevig neer te zetten en een eerste danwel vervolgstap als organisatie te kunnen maken.