Sprekersoverzicht

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen een poel van economische vooruitgang en innovatie en biedt kansen voor haar (in)directe omgeving. Het op de juiste wijze ontwikkelen en uitnutten van de kansen die een bedrijventerrein is cruciaal voor bedrijvigheid.