Sprekersoverzicht

Beurs

Dit onderwerp interpreteren we hier als de instelling waar je handelt in geld of andere waardepapieren, de beurs. Verstand van zaken over dit onderwerp treft u aan bij economen maar ook beheerders van aandeelfondsen bijvoorbeeld. Dit onderwerp heeft duidelijke raakvlakken met 'Economie' en 'Vermogensbeheer.