Sprekersoverzicht

City Marketing

Van de drie leuzen (vrijheid, gelijkheid, broederschap) van de Franse Revolutie kan broederschap worden genoemd als waarde van de Christendemocratie.