Sprekersoverzicht

Employability

Employability heeft veel definities met als kern dat iemand zijn brood kan verdienen; nu en in de toekomst. Als ik nu mijn baan verlies, kan ik dan op kortere termijn een baan vinden waarmee ik een passend inkomen kan krijgen? Voor organisaties is het van belang om over ‘employabele’ medewerkers te beschikken. Zo zijn ze flexibel en wendbaar. Bovendien is het gewoon goed werkgeverschap. Voor medewerkers is het extreem belangrijk; als je er niet voor zorgt ‘employable’ te blijven dan loop je risico’s op inkomens terugval in de latere fases van je loopbaan. Employability beleid voor organisaties? Jazeker. De business case is eenvoudig; employabele medewerkers zijn rendabel, ook op de langere termijn. Ze zijn ergens goed in, ze weten wie ze zijn en wat ze kunnen, ze werken hard en ontwikkelen zich, ze zijn flexibel. Goed inzetbaar is overigens niet altijd breed inzetbaar. Als organisatie kun je als het ware een foto van je groep medewerkers maken en je afvragen hoe employable ze zijn. Wat zouden ze kunnen verdienen wanneer ze nu hun baan zouden verliezen, over 5 jaar en over 10 jaar. Wat hebben ze dan te bieden? En vervolgens kun je een beleid formuleren om risico’s te beperken.