Trainers

Trainersoverzicht

Trainers:Onderwerpen:Rollen:Talen
Steven Sleegers (dhr.)

Spreker
Trainer
Workshops
Internet | Marketing | Strategie & Tactiek
Maarten Sinnema (drs.)

Debatteren
Spreker
Schrijver
Bestuurskracht | Politiek | Wijkcoalities